Дигитализация и опазване на документалната история
на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М2-6 /24.04.2015 г.

Официално приключи международният проект “Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България”

На 30 септември 2016 г. приключи успешното изпълнение на международния проект “Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България”, Договор за безвъзмездна финансова помощ 24-10-M2-6/24.04.2015 г., финансиран по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

Към университетската библиотека на Икономически университет – Варна бе  създаден модерно оборудван Дигитализационен център. 

В продължение на приблизително две години специалистите от библиотеката на ИУ-Варна  и студенти от университета, представители на ромския етнос, работиха с нестихващ ентусиазъм за превръщането на архивния академичен фонд в дигитална колекция, до която всеки има достъп благодарение на новоизградената уеб-базирана платформа (http://library.ue-varna.bg/).

Един от най-старите университети в България оставя трайна следа в културно-историческата и научна история на страната, като я въвежда  в една изцяло нова r предизвикателна ера: дигитализацията и цифровизацията и на безграничната човешка мисъл.

Линк към сайта на проекта: digital.ue-varna.bg

 

Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България

Икономическият университет – Варна е основан през 1920 година и е първото висше икономическо училище у нас. Благодарение на традициите и стандартите за качество в науката и образованието, завещани от основателите на университета, ИУ – Варна запазва своето име и популярност през годините, като дава образование и бъдеще на десетки хиляди икономисти. През цялата си история университетът е отстоявал своите позиции на водеща образователна и научна институция с утвърдена идентичност, ориентирана към осигуряване на висококачествено обучение на студенти и докторанти, провеждане на значими научни изследвания и предлагане на конкурентоспособни решения с устойчив икономически и обществен ефект.

Благодарение на успешното изпълнение на проект „Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България”, финансиран по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, е създаден първият модерно оборудван дигитализационен център в библиотеката на ИУ-Варна. Библиотеката притежава колекция от над 300 000 тома научна литература. Библиотеката е паметта на университета, на научното развитие на видни български учени, които са дали значителен принос в развитието на икономическата мисъл у нас. Въпреки превратностите на времето, благодарение на своите архивни функции, тя успява да съхрани огромно книжовно богатство, кумулирало развитието на човешката мисъл в много области на знанието през последните 2 века.

Изграденият дигитализационен център направи възможно внедряването на утвърдени практики в библиографско-информационните и дигитализационни процеси, познати в една от най-бързо развиващите се страни в областта на дигитализацията на културното наследство: Норвегия. В продължение на приблизително две години експертите от Регионална библиотека Опланд (Норвегия) и специалистите от библиотеката на ИУ-Варна работиха с нестихващ ентусиазъм за превръщането на дигитализацията на архивния академичен фонд в една модерна и устойчива електронна колекция, такава каквато реномирани норвежки и скандинавски университети притежават.

Новият дигитализационен център в библиотеката при ИУ-Варна отваря нов хоризонт за превръщането на академичната и научна дейност на ИУ-Варна в общонационално наследство на академичната общност в България. Един от най-старите университети в България оставя трайна следа в културно-историческата и научна история на страната, като я въвежда  в една изцяло нова, предизвикателна и красива ера: дигитализацията и цифровизацията и на безграничната човешка мисъл.

Успешно приключи проект “Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България”

На 20 юни 2016 г., се проведе заключителната пресконференция по проект “Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България”, Договор за безвъзмездна финансова помощ 24-10-M2-6/24.04.2015 г., финансиран по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

В събитието участваха преподаватели, служители и студенти на ИУ-Варна, представители на неправителствения сектор в гр. Варна. Пресконференцията бе директно отразена от местни и национални медии.

Проф. д-р Снежана Сълова – ръководител на проекта, представи пред аудиторията постигнатите резултати, както и отчете успешното и ефективно изпълнение на планираните дейности.

Участниците приветстваха успеха, постигнат в рамките на проекта, а именно-  създаването на Дигитализицонен център в Университетската библиотека към ИУ-Варна и изграждането на уникален електронен каталог до целия научноизследователски архив на библиотеката, до който ще имат достъп българската академична общност и по-широката общественост в България.

В рамките на проекта активна роля и важен принос дадоха студентите от ромски етнос, обучаващи се в ИУ-Варна. Те се обучаваха и работиха усилено в новосъздадения Дигитализационен център и  станаха част от екипа на проекта и персонала на университетската библиотека.

Албум със снимки

Експерти от Регионална библиотека Опланд, Норвегия на експертно посещение в университетската библиотека на ИУ-Варна

Експерти от Регионална Библиотека Опланд, Норвегия пристигнаха на 5-дневно посещение в университетската библиотека в Икономически университет – Варна.

През първия ден от своето посещение, експертите от Регионална библиотека Опланд се срещнаха с представители на Академичното ръководство на Икономически университет – Варна. Основен акцент беше поставен върху развитието и подобряването на академичната среда посредством модернизирането на техническата база в университетската библиотека. Бяха обсъдени предизвикателствата на дигитализационните процеси, пред които е изправен университетът като един от водещите национални институции в българското висше образование. 

Последва персонална среща със специалистите от университетската библиотека на ИУ-Варна, които въведохa норвежката делегация в развитието, управлението и администрирането на цялостните дейности в библиотеката. Бяха демонстрирани дигитализационните процеси, които са възможни благодарение на придобитото по проекта ново и модерно оборудване за дигитализация.

В рамките на визитата се проведе експертна среща между норвежките специалисти и българските специалисти за работа върху наръчника за развитие на дигитализационния център в университетската библиотека при Икономически университет – Варна. Основната задача на норвежките специалисти бе да въведат и интегрират добри и утвърдени практики в управлението на дигитализационните процеси, познати в Норвегия. Въз основа на препоръките и дискусиите бе приет единен Наръчник за развитие на дигитализационния център.

Норвежките експерти от Регионална библиотека Опланд проведоха и обучение за дигитализиране на културни предмети по стандартите на норвежките дигитализационни центрове. В обучението участваха специалистите от университетската библиотека при ИУ-Варна както и студентите от ромски произход, които са участвали в дигитализирането на академичното наследство на университета.

Специално беше организирана визита в Регионалната библиотека на гр. Варна, чиято основа цел бе да запознае норвежките специалисти с по-глобалната структура на библиотечното дело в България. От друга страна срещата предостави възможност на българските специалисти от Регионалната библиотека да обменят опит и ноу-хау с норвежките си колеги.

Албум със снимки

ЕКСПЕРТИ ОТ НОРВЕГИЯ ПРЕДАВАТ ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА НА ИУ-ВАРНА ПО НОРВЕЖКИ СТАНДАРТИ И МОДЕЛИ

Експерти от Регионална Библиотека Опланд, Норвегия  пристигнаха на 5-дневно посещение в университетската библиотека в Икономически университет – Варна. В рамките на посещението експертите от Норвегия ще допринесат за обогатяване опита на своите български колеги в областта на дигитализацията на документалните фондове.

Норвежките експерти ще проведат обучение на своите български колеги за норвежките методи и подходи в организирането и развитието на Дигитализационния център на университетската библиотека на ИУ – Варна.

Българските и норвежки специалисти ще работят заедно за приемането и интегрирането на Правила за организация на дейността и развитието на Дигитализационния център към университетската библиотека на ИУ – Варна по модел, успешно разработен и прилаган от библиотеките в Норвегия.

Посещението се реализира в рамките на международния проект „Дигитализация и опазваненадокументалнатаисторияна ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България“, Договор № 24-10-М2-6/24.04.2015 г. с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.

Албум със снимки

Национална среща на бенефициентите по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”

На 8 март 2016 г. се проведе национална среща с Програмния оператор и бенефициентите по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”. Срещата се състоя в сградата на Министерството на културата, гр. София. Представители на бенефициентите от цяла България представиха подробни отчети за изпълнението и постигнатите резултати при изпълнението на проектите. Екипът на Икономически университет – Варна отчете високо ниво на изпълнение на проекта, положителни резултати и силен интерес на варненската общественост към новия Дигитализационен център в университетската библиотека

Скоро нова и гъвкава платформа за достъп до дигиталния архивен фонд на библиотеката

Очаква се скоро да приключи цялостното разработване на електронната уеб - базирана платформа за управление и достъп до дигиталния архивен фонд на университетската библиотека при ИУ-Варна. 

Доставено ново и модерно оборудване в Дигитализационния център на университетската библиотека

Доставена е ново и модерно оборудване в Дигитализационния център на библиотеката при ИУ-Варна. Оборудването отговаря на най-високите технологични стандарти и решения в областта на дигитализацията на архивни и културни фондове.

Външна фирма-изпълнител сканира част от архивния фонд на библиотеката

Приключи сканирането на част от архивния фонд на библиотеката, което беше възложено на външна фирма-изпълнител.

Изработена и монтирана пластичната композиция „Диск – Трансформация“ на Дигитализационния център на университетската библиотека в ИУ-Варна

Изкуството и естетизацията на академичната среда е неизменна част от философията на Икономически университет – Варна като център на културното наследство в гр. Варна. Дигитализационният център към университетската библиотека се превръща в място на модерната дигитална академична култура, но същевременно и в пространство, носещо облика на модерното художествено изкуство.

Като част от дейност 1. „Изграждане на дигитализационен център към университетската библиотека”, бе монтирана уникална композиция от стъклопластика „Диск – Трансформация”, която носи в себе си съчетанието между традициите и модерността. 

Албум със снимки

Договорът за сканиране на част от архивния фонд на библиотеката се изпълнява успешно и в срок

В рамките на Дейност 2. „Дигитализация на „Архивния фонд” на библиотеката се констатира успешното изпълнение на 2/3 от договора за сканиране на част от архивния фонд на библиотеката. 

Избран е изпълнител за доставка на оборудване по Дейност 1. „Изграждане на дигитализационен център към университетската библиотека” : ново модерно оборудване и специализиран софтуер

В рамките на изпълнението на Дейност 1. „Изграждане на дигитализационен център към университетската библиотека” вече е избран изпълнител и сключен договор за доставка на оборудване и специализиран софтуер в новосъздадения дигитализационен център. Модерното оборудване и специализиран софтуер ще бъдат използвани за дигитализацията на архивния академичен фонд на Икономически университет – Варна.

Отзив за посещението на българската експертна делегация от ИУ-Варна в Норвегия

Статия

Започна работата по дигитализация на архивния фонд с 10 студенти и 6 специалисти от библиотеката

В рамките на дейност 2 по проекта се предвижда в университета да бъдат дигитализирани около 1500 документа, част от архивния фонд на библиотеката и около 400 единици отчетни доклади, учебни планове и други важни документи и снимки, свързани с историята и развитието на университета. Документите от целия архивен фонд ще бъдат обработени и добавени в пълен текст към библиографските описания в електронния каталог на библиотеката. Дейността ще се осъществява от специално наети за целта изпълнители – специалисти от библиотеката и студенти от ИУ, в т.ч. и представители на ромската общност.

Албум със снимки

6 български експерти от Икономически университет - Варна се завърнаха от експертно посещение в Норвегия

През периода 31 август 2015 г. - 05 септември 2015 г. се проведе експертното посещение в Норвегия, което се организира благодарение на пълното съдействие на партньорската организация Регионална библиотека Опланд, Норвегия. Утвърдената с партньора програма на посещението беше следната:

  1. 02.09.2015 г., Организирано посещение в Дигиталния център на Националната библиотека, гр. Мо-и-Риана, Норвегия; Албум със снимки
  2. 03.09.2015 г., Организирано посещение на Националната библиотека, гр. Осло, Норвегия; Албум със снимки
  3. 04.09.2015 г., Организирано посещение в Националния архив на област Опланд, Норвегия; Албум със снимки
  4. 04.09.2015 г., Организирано посещение в Регионална библиотека Опланд, Норвегия; Албум със снимки
  5. 04.09.2015 г., Провеждане на първа партньорска среща с участието на представителите на Икономически университет - Варна и Регионална библиотека Опланд; Албум със снимки

Публикувана покана по процедура по ЗОП за изработване на уеб базирана платформа за управление и достъп до дигиталния архивен фонд на университетската библиотека на Икономически университет – Варна

Подготвена е документацията за провеждане на процедура по ЗОП за изработване на уеб базирана платформа за управление и достъп до дигиталния архивен фонд на университетската библиотека на Икономически университет – Варна. Процедурата е обявена публично. Датата за отваряне на подадените оферти е 2.10.2015 г.

Обявена процедура за обществена поръчка за доставка на оборудване на дигитализационния център, техника и лицензиран софтуер

Подготвена е документацията за обществена поръчка за доставка на оборудване на дигитализационния център техника и инсталиран към нея лицензиран софтуер. Процедурата е обявена. Датата за отваряне на подадените оферти е 24.09.20015 г.

Избран е изпълнител за СМР по дейност 1

В изпълнение на дейност 1 е избран е изпълнител за СМР в помещението на университетската библиотека. Сключен е договор, който регламентира дейностите и условията за обособяване на помещение за дигитализационния център чрез изграждане на стъклена преградна стена и врата към нея. 

Подготвена и обявена е публична покана за избор на изпълнител за сканиране на част от архивния фонд на библиотеката

Подготвена и обявена е публична покана за избор на изпълнител за сканиране на част от архивния фонд на библиотеката. Избран е изпълнител на дейността и е подписан договор за възлагане. Избраният изпълнител има за задача да сканира 1500 заглавия на книги (около 350 000 страници) от архивния фонд на библиотеката. 

Печатна публикация във вестник "Народно дело"

В изпълнение на предвидените дейности за информация и публичност е осъществена една печатна публикация във вестник "Народно дело", създадена е интернет страница на проекта на български и английски език, която се актуализира редовно и информира публиката за етапите на изпълнение на проекта.

ИУ-Варна публикува публични покани за избор на изпълнител за сканиране сканиране на част от архивния фонд на библиотеката и за строително-ремонтните дейности

Публикувани са публични покани за избор на изпълнители по част от предвидените в проекта дейности – избор на изпълнител за сканиране на част от архивния фонд на библиотеката и за строително-ремонтните дейности. Подготвени са документациите за провеждане на процедури по ЗОП за закупуване на оборудване и софтуер и за изработка на уеб-базирана платформа за управление и достъп до дигиталния архивен фонд на университетската библиотека на Икономически университет – Варна. Документациите са изпратени за предварителен контрол в Министерството на културата.

Проведе се първата пресконференция по проект "Дигитализация и опазване на документалната история на Икономически университет – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България"

На 26 юни 2015 г. в ИУ-Варна се  проведе първата пресконференция по проект "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България", Договор № 24-10-М2-6/ 24.04.2015 г.

Проектът се осъществява с подкрепата на  Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуство" в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На пресконференцията присъстваха представители на обществени, неправителствени организации, преподаватели, служители и студенти от ИУ - Варна и други университети в гр. Варна.

По време на пресконференцията проф. д-р Снежана Сълова - ръководител на проекта, представи целите, дейностите и очакваните резултати, които ще бъдат постигнати през периода на изпълнение.

Специален гост на пресконференцията бе проф. д-р Веселин Хаджиев - зам. ректор по научноизследователска дейност в ИУ - Варна. В качеството си на ресорен зам.-ректор на университетската библиотека той подчерта фундаменталната роля на дигитализацията на архивния фонд за утвърждаването академичните постижения на университета на международно равнище.

Благодарение на проекта университетската библиотека при ИУ - Варна ще изгради модерен "Дигитализационен център", който ще отговаря на най-високите стандарти в дигитализацията на документалната история, познати и утвърдени в Норвегия.

Всички студенти, преподаватели, заинтересовани страни и широката общественост ще имат регистриран достъп до уникалната колекция "Архив на културно-историческото наследство на академичната общност в ИУ - Варна".

Ефектът от изпълнението на проекта ще бъде в посока модернизиране на предоставяните от библиотеката ресурси и услуги и стъпка напред в процесите на дигитализация и предоставяне на достъп до културно-исторически ресурс от обществена значимост, както и опазването му за бъдещите поколения.

Албум със снимки

Икономически университет - Варна с нови информационни материали по проекта

Изработени са част от информационните материали, предвидени за информация и публичност по проекта - комплект информационни материали (тефтер, календар, химикал), информационна табела, платено съобщение в печатна медия.

Първа пресконференция по проект "Дигитализация и опазване на документалната история на Икономически университет – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България"

Първата пресконференция по проект "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България" ще  се състои на 26 юни 2015 г. (петък) от 14.30 часа в конферентна зала 446 на ИУ-Варна. Проектът се осъществява с подкрепата на Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуство", финансирана по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

По време на пресконференцията ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати, които екипът ще се стреми да постигне при изпълнението на проекта.