Дигитализация и опазване на документалната история
на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М2-6 /24.04.2015 г.

Регионална библиотека Опланд е ключов център за развитието на иновативни подходи в управлението на библиографско-информационната система в местния район и има важна роля в развиването на инициативи сред местната общност на област Опланд. Библиотеката координира и предоставя услуги за 26 обществени библиотеки и 15 средношколски библиотеки.

Регионална библиотека Опланд е част от структурата на Община Опланд. Администрацията на библиотеката е съставена от десет души. Библиотеката е структура, която има специфична организация на библиотечния фонд. Половината от служителите са консултанти с опит в управлението на проекти.

Библиотеката притежава фонд от ценни книги за местната история на района. Тази колекция се намира в обществената библиотека в гр. Гьовик. Библиотеката разполага с богата мобилна колекция от книги за децата.