Дигитализация и опазване на документалната история
на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М2-6 /24.04.2015 г.

ЕКСПЕРТИ ОТ НОРВЕГИЯ ПРЕДАВАТ ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА НА ИУ-ВАРНА ПО НОРВЕЖКИ СТАНДАРТИ И МОДЕЛИ