Дигитализация и опазване на документалната история
на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М2-6 /24.04.2015 г.

Основна галерия

Албуми

Първа пресконференция

Организирано посещение в Дигиталния център на Националната библиотека, гр. Мо-и-Риана, Норвегия

Организирано посещение на Националната библиотека, гр. Осло, Норвегия

Организирано посещение в Националния архив на област Опланд, Норвегия

Организирано посещение в Регионална библиотека Опланд, Норвегия

Провеждане на първа партньорска среща с участието на представителите на ИУ-Варна и Регионална библиотека Опланд

Участие на студенти в процеса по дигитализиране на архивния фонд

Пластичната композиция „Диск – Трансформация“

ЕКСПЕРТИ ОТ НОРВЕГИЯ ПРЕДАВАТ ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА НА ИУ-ВАРНА ПО НОРВЕЖКИ СТАНДАРТИ И МОДЕЛИ

ЕКСПЕРТИ ОТ НОРВЕГИЯ ПРЕДАВАТ ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА НА ИУ-ВАРНА ПО НОРВЕЖКИ СТАНДАРТИ И МОДЕЛИ

Успешно приключи проект “Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България”