Дигитализация и опазване на документалната история
на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М2-6 /24.04.2015 г.

Успешно приключи проект “Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България”