Дигитализация и опазване на документалната история
на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М2-6 /24.04.2015 г.
България:

 

Икономически университет - Варна
Бул. "Княз Борис I" № 77
гр. Варна, 9002

 

проф. д-р Снежана Сълова - ръководител на проекта

 

Росица Заркова - координатор на проекта
тел.: 0882164848

 

Деница Йорданова – сътрудник европейски програми и проекти
тел.: 0882164547

 

Галина Андреева – счетоводител на проекта
тел.: 0882164796

 

гл. ас. д-р Борис Банков – webmaster

 

Норвегия:

 

Тоне Низетер - Директор на Регионална библиотека Опланд
(+47) 611 89547

 

Силдже Гротан Торп - Координатор на проекта в Норвегия
(+ 47) 611 89608